Mixed age

Mixed age

Mixed age   ČLANICE EKIPE MIXED AGE (abecednim redom): Ema Adamec, Marta Bakula, Laura Josipa Bartovčak, Lucija Bradvica, Hana Damjanović, Dora Grgurević, Antonela Husnjak, Nela Kašmo, Larisa Kovačević, Marija Kožul, Antonela Lončar, Sara Marinčević, Tia...