Sinkro škola

Sinkro škola

Sinkro škola   ČLANICE EKIPE (abecednim redom): Josipa Bratić, Mareta Čukelj, Dora Ćepo, Ema Delić, Mia Delić, Tea Erceg, Asja Georis, Gabrielle Georis, Franka Grgić, Jana Horvath, Nika Jazvinšćak, Ema Kocijan, Amelie Lončarić, Maša Palić, Mia Pavičić, Petra Pavlić, Tia Perić, Ema Perišić, Marija Pribanić, Viktorija Pribanić, Anja Sečka, Lana Solomun, Eva Stanić, Lota Špoljarec, Tonka Špoljarec, Lora Unger Kolarić, Meri Vrkljan, Maja Vučetić, Antea Vukoja, Sophia Zanoff Eleni, Nika Žalac GLAVNA TRENERICA: Anamarija Kasić POMOĆNE TRENERICE: Nevenka Lisak, Dora Movrić, Livia Grgurić O EKIPI: Ekipa se sastoji od 30 klizačica u dobi između četiri i devet godina. Sezonu su započele u mjesecu rujnu i traje do sredine mjeseca lipnja. Klizačice se uz sinkronizirano klizanje bave i drugim sportovima poput gimnastike i plesa. Sinkro škola ima treninge tri puta tjedno u trajanju od 2 sata i 30 minuta. Uz treninge na ledu imaju suhe treninge, ples i...