Sinkro škola

 

ČLANICE EKIPE (abecednim redom):

Mia Cvirn, Assia Georis, Gabriela Gukov, Magdalena Ivanjko, Dunja Kraljić, Kiana Kuhta, Lana Maračić, Bruna Mihaljević, Vida Novosel, Lena Palić, Callista Pappas, Eva Petriček, Ivan Pribanić, Marija Pribanić, Mia Sečka, Tonka Špoljarec, Ema Tomašković Škripač, Lota Unger Kolarić, Nika Veček Dodolović, Lena Vučetić, Maja Vučetić, Lola Zoretić Žunec

GLAVNA TRENERICA: Marta Justinić

POVJERENICA EKIPE: Lana Rendulić

O EKIPI: Ekipa se sastoji od klizačica u dobi između 5 i 8 godina. Sezonu su započele u mjesecu rujnu i treniraju do sredine mjeseca lipnja. Klizačice se uz sinkronizirano klizanje bave i drugim sportovima poput gimnastike i plesa. Sinkro škola ima treninge tri puta tjedno u trajanju od 2 sata i 30 minuta. Uz treninge na ledu imaju suhe treninge, ples i balet.