Mixed age

 

ČLANICE EKIPE (abecednim redom):

Ema Adamec, Malu Adžija, Zinka Bikić, Anamari Cicvarić, Korina Cvitić, Maša Mai Čigir, Lorena Ćurković (kapetanica), Lina Dadić, Tia Delač, Mirjana Gegenbauer, Marta Horvat, Nike Marina Komes, Franka Kovačić (dokapetanica), Ivana Kovačević, Leona Kožarić, Patricia Kukić, Ema Ljubićić, Magdalena Marinković, Helena Markić, Sara Međeri Hudinčec, Iva Solčanski, Riana Soldić, Ena Srna, Ana Topić, Lea Topić, Marinela Tot, Veronika Valečić, Gabriela Vukić

 

GLAZBA PROGRAMA: The Rock of Ages

 

GLAVNA TRENERICA: Sandra Pavičić

POMOĆNA TRENERICA: Marta Justinić

KONDICIJSKA PRIPREMA: Sandra Pavičić

PLES/PILATES: Ivor Mikolčević, Patricia Ćurković

MANAGER EKIPE: Lucia Jane Čigir

Share This